Индивидуални
логистични решения

Има товари, които изискват специфична обработка, за тях е необходима висока професионална компетентност и наличие на специална инфраструктура. Hие от Bright Lines Cargo може да предоставим оптимално решение за тези Ваши пратки.

Индивидуални логистични решения

Въздушен карго транспорт

Морски контейнерен транспорт

Автомобилен транспорт

Мултимодален транспорт