Морски контейнерен транспорт

В партньорство с всички контейнерни линии, представени на българския пазар, възползвайки се от глобалната мрежа и възможности на нашите партньори, ние предлагаме:

  • Интегрирани интермодални транспортни решения
  • Услуги врата – врата за изходящи и входящи пратки
  • Специализирани решения за клиенти с глобално присъствие
  • Митническо обслужване, документация и обработка, предоставени в отправна и крайна дестинация

Цели контейнери – Full container load (FCL)

Морски групаж – Less than container load (LCL)

Пристанищни услуги:

Обработка на контейнери на всяко европейско пристанище, вкл. Варна и Бургас: контейнеризация и деконтейнеризация на товари.

Тази възможност осигурява:

  • Оптимизиране на разходите за вътрешен транспорт, особено при по-големи разстояния.
  • Прехвърляне на стоки от контейнер на бордови автомобил и обратно.
  • Съкращаване времето за доставка.
  • Бързо разтоварване на вече обмитените вносни стоки от бордови автомобил с цел директно влизане в търговско или производствено обръщение.