Въздушен карго транспорт

С редовни линии:

Ползвайки глобалната мрежа и възможностите на нашите партньори, ние предлагаме:

 • Интегрирани интермодални транспортни решения
 • Услуги врата-врата за изходящи и входящи пратки
 • Конкуренти цени
 • Митническо обслужване, документация и обработка, предоставени в отправна и крайна дестинация

С чартъри:

Когато имате нужда от персонализирано решение за Вашия спешен товар, а авиопревозвачите по редовни линии са с ограничен капацитет и дори не посещават желаната от Вас дестинация, ние може да предложим специфично решение за Вашите нужди.

Брайт Лайнс Карго предлага надеждни и ефективни карго чартърни услуги за:

 • Високо стойностни товари
 • Военна продукция, вкл. с клас на опасност
 • Тежки и извънгабаритни пратки
 • Спешни резервни части
 • Нетрайни стоки

За да оферираме най-подходящия тип самолет и да изпълним Вашите индивидуални изисквания, ние:

 • Анализираме параметрите на товара, маршрута и времевите рамки
 • Координираме всички предварителни договорености
 • Осигуряваме постоянно присъствие и контрол по време на полет, товарене и разтоварване на стоката.
 • Предлагаме интегриран сервиз врата – врата и постоянен мониторинг от начало до края на придвижването на пратките.

В търсене на най-добрия баланс между бюджет и транзитно време, ние сме разработили специални услуги във въздушния транспорт, всяка с различни характеристики и предимства:

Eкспресна услуга First class Air

Експресни доставки на критични във времето пратки.

Доставки в рамките на дефинирано транзитно време. Използваме различни комбинации от транспортни варианти, които осигуряват най-бързо транзитно време, включително ексклузивните продукти на авиопревозвачите и карго чартъри. Особено популярно решение за автомобилната индустрия.

Предлагаме максимална гъвкавост при всички услуги: врата – врата, врата – летище, летище – летище. Правим пълен мониторинг и проследяване движението на пратката от начало до край. Своевременно информираме за статус на пратките.

Стандартна/ Икономична услуга EXPЕDITED air

Идеална за бързи, но чувствителни към по-високи разходи стоки. Валидна за входящи и изходящи товари.

Използваме всяка комбинация от варианти, включително автомобилен транспорт от/до всяко европейско летище. Услугите, които предлагаме за този продукт са: врата – врата, врата – летище, летище – врата, летище – летище.

Правим пълен мониторинг и проследяване движението на пратката от начало до край. Своевременно информираме за статус на пратките.