Превоз на високостойностни стоки

Въздушни карго чартъри

Регион: Среден Изток, Далечен Изток, Европа

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  • Избор на надежден превозвач за ценни пратки
  • Осигуряване на най-висока степен на охранителни мерки по време на цялата логистична верига

РЕШЕНИЯ

  • Безпроблемно транспортиране от производствена база до избрано летище
  • Подсигуряване на камиони с подсилени ремаркета за наземната обработка
  • Конвой на всеки камион по време на сухопътния превоз
  • Придружаващ служител от Брайт Лайнс на борда на самолета
  • Мониторинг и охрана на целия процес по транспортиране