Превоз на правителствени стоки

Комбиниран транспорт море / суша

102 тона високостойностна стока; 34 тежки и извънгабаритни каси

Регион: Япония през европейско пристанище до България

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Избор на най-оптимален маршрут според теглото и размера на товара
 • Оптимално и сигурно придвижване на товара по море/суша
 • Складиране в България, обработване с кранове и последващо транспортиране и разтоварване на всяка каса при краен получател

РЕШЕНИЯ

 • Изготвяне на цялостен технически процес, кординиран с всички участващи страни
 • Транспортиране по море до Европейско пристанище със стандартни и flat racks контейнери
 • Пристанищни операции с шлеп
 • Временно складиране на пристанището
 • Транспортиране по суша до България със специализирани платформи и собствени товарни автомобили
 • Проследяване в реално време
 • Разтоварване и обработка на всички каси с мобилни кранове
 • Крайна доставка до получателя със специални платформи според последваща поръчка на клиента