Превоз на правителствени стоки от отбранителната индустрия

Комбиниран транспорт море/ суша

Регион: От България през европейско пристанище до Чили

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  • Оптимално мултимодално придвижване на товар със специфичен характер, сложен митнически режим и рестрикции на превозването
  • Тежки парични санкции при забавяне на транспорта

РЕШЕНИЯ

  • Мониторинг и охрана на целия процес по транспортиране
  • Онлайн проследяване
  • Избор на оптимален маршрут за навременно пристигане на товара
  • Контакт с подходящи партньори, които да осигурят успешното преминаване през митническите и разрешителни режими и доставяне на товара от европейското пристанище до крайна дестинация