Превоз на стоки за правителствения сектор и отбрана

Въздушни карго чартъри

Опасни стоки, експлозиви

Регион: Среден Изток

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

  • Превоз на високорискови опасни товари, забранени за транспортиране в карго самолети
  • Осигуряване на охранителни мерки по време на цялата логистична верига

РЕШЕНИЯ

  • Предоставяне на специални лицензирани камиони за превоз от производствена база до изходящо летище
  • Физически ескорт по време на наземното превозване
  • Мониторинг и охрана на целия процес по транспортиране
  • Разрешителни за въздушно прелитане, придобити през дипломатически канали и други правителствени институции