За нас

Брайт Лайнс Карго е българска компания, която предлага широко портфолио от транспортни и логистични услуги.

Нашите конкурентни предимства

 • Висока професионална компетентност и дългогодишен опит на екипа
 • Пълна интегрираност на предлаганите транспорти и услуги
 • Дългосрочни инвестиции в техническа и софтуерна инфраструктура
 • Широка мрежа от партньорства по цял свят

Партньорства

Брайт Лайнс Карго е агент на Dachser Air & Sea за България и Северна Македония. Чрез стратегическо партньорство с подбрани автомобилни превозвачи в България, ние гарантираме най-бързата и икономична интермодална връзка с надеждната въздушна и морска логистична верига на Dachser.

За развитие на широката ни агентска листа допринасят и нашите участия в няколко спедиторски мрежи. С тяхната подкрепа ние покриваме всяка точка по света.

Глобалната ни мрежа от стратегически партньорства:

 • позволява интегритет между въздушен, морски и сухопътен транспорт
 • предлага мултимодални варианти
 • гарантира рентабилни решения за Вашата верига доставки

Решения за индустрията

Имаме задълбочени познания и дългогодишен опит в обслужване на различни индустриални сектори. Предлагаме персонализирани решения и оптимизация на цялата верига на доставки в областта на :

 • Автомобилна индустрия
 • Военна и отбранителна
 • Медицинска и фармацевтична, вкл.товари, които изискват контрол на температурата и сух лед
 • Електроника
 • Производство и инженеринг
 • Авиационна индустрия
 • Логистика за произведения на изкуството, музеи и галерии